Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling samverkar för klimatneutralt byggande

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 13 augusti, 2020

Älvstranden Utveckling har antagit ett ambitiöst mål om att halvera utsläppen av växthusgaser från ny- och ombyggnation i sina områden de närmaste fem åren. Ett sätt att röra sig mot målet är genom att delta i projektet Betcrete, som samlar hela värdekedjan inom cement- och betongbranschen med målet att uppnå klimatneutralt byggande 2045.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Betonganvändningen står för en stor del av dessa utsläpp, som främst kommer från cementtillverkningen.

– Trots utsläppen ser vi att betongen på många sätt är ett fantastiskt material och att betongen har och kommer att ha en viktig plats i våra stadsutvecklingsprojekt även framöver. Därför är det viktigt för oss att medverka till att klimatpåverkan från betongen minskar i snabb takt, säger Åsa Lindell, processledare hållbarhet.

Branschen kraftsamlar i gemensamt projekt

Nu samlas cement- och betongbranschen i en bred aktörssamverkan genom projektet Betcrete, där Älvstranden Utveckling är en av aktörerna. Syftet med projektet är att implementera cement- och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande. RISE har fått i uppdrag att koordinera projektet, som finansieras av Vinnova.

– I Betcrete blir vår roll att öka efterfrågan på klimatoptimering av betong och även demonstrera hur den fungerar i praktiken genom tillämpning i våra stadsdelar. Vi kommer bidra med våra praktiska erfarenheter och även utreda vad som krävs ur ett planeringsperspektiv för att bidra till att betongens klimatpåverkan minskar, säger Åsa Lindell.

Masthuggskajen först ut

Projektet är redan nu aktuellt för ett av Älvstranden Utvecklings delområden: Masthuggskajen.

– Konkret går Masthuggskajen in som demonstrationsprojekt, där vi kommer att undersöka på vilka sätt vi kan påverka nuvarande och kommande samarbetsparter att minska klimatpåverkan från sina betongkonstruktioner. Detta kan komma att ske genom kunskapshöjande aktiviteter, krav vid nya markanvisningar med mera, säger Åsa Lindell.

Flera av byggherrarna i Masthuggskajen har redan idag aviserat att de avser att arbeta med att reducera betongens klimatpåverkan i sina projekt. Ett viktigt arbete för bolagets del blir att följa upp de insatser som görs och se hur det fungerar i praktiken.

– Arbetet med Betcrete kör igång i september. Parallellt med det arbetar vi med hur vi ska kunna växla upp arbetet med att minska klimatpåverkan i Masthuggskajen och i alla våra delområden, säger Åsa Lindell.

 

Från Älvstranden Utveckling kommer Kristian Käll, processledare social hållbarhet, Christine Olofsson, hållbarhetschef och Åsa Lindell, processledare hållbarhet att arbete med Betcrete.

 

Läs mer om Betcrete och livet som betongarbetare

Pressmeddelande från RISE: ”Samlad bransch i nationell strategi för klimatneutralt byggande”

Betongarbete i Masthuggskajen: ”Att se gojan bli fin och slät väckte något konstnärligt i mig”