Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling säljer mark på Eriksberg

Aktuellt, Pressmeddelanden Publicerad 18 oktober, 2022

Älvstranden Utveckling säljer en byggrätt vid Säterigatan på Eriksberg till JM AB för ett värde av 161 miljoner kronor. Köparen tillträder marken i oktober 2022 och ska på platsen uppföra cirka 130 bostäder samt verksamhetslokaler i entréplan, med högt ställda krav på låg miljö- och klimatpåverkan.

I våras bjöd Älvstranden Utveckling in marknaden att lämna anbud på två byggrätter för bostäder och verksamheter, Säterigatan väst och öst, på Eriksberg i Göteborg. Nu är affären klar för Säterigatan öst som tilldelas JM AB.

– Vi är glada att slutföra denna affär med JM för Eriksbergs fortsatta utveckling och att fler kommer få möjlighet att bo i denna trivsamma och älvnära stadsdel. JM har flera pågående projekt i området, däribland Kronjuvelen, och förstår och värnar om närområdets kvalitéer. Trots nuvarande omvärldsläge känner vi oss trygga med att sälja och fortsätta ombesörja fastighetsmarknaden med attraktiva byggrätter. I dessa tider är det extra viktigt att våga hålla kurs och fart, säger Veine Palm, programledare Eriksberg på Älvstranden Utveckling.

Höga hållbarhetsambitioner
I denna markanvisning har Älvstranden Utveckling sökt köpare som kan förverkliga högt ställda ambitionsnivåer inom klimatområdet och som har förmåga att utveckla bygg­nader med låg miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Samtidigt ska de gröna värdena stärkas inom kvarteren för att anpassa området till kommande klimat­förändringar och samtidigt skapa attraktiva närmiljöer.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bostäder i Eriksberg, en stadsdel som JM varit med och format under mer än 20 år. Eriksberg är idag en väletablerad och omtyckt stadsdel att bo och vistas i, och vi tror att attraktiviteten kommer att öka ytterligare i takt med den utveckling som pågår inom Eriksberg och Lindholmen, Campus Lundby och med de stora industrietableringarna på västra Hisingen, säger Henrik Orrsjö, regionchef JM Bostad Riks, region Väst.

 

Försäljning av den andra byggrätten, Säterigatan väst, pågår och den affären beräknas bli klar under hösten.

 

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag i Göteborgs Stad. Vår kärnverksamhet är hållbar mark- och fastighetsutveckling och vårt uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Med Älvstaden blir centrala Göteborg dubbelt så stort – en inkluderande, grön och dynamisk stad öppen för världen. Vi utvecklar den hållbara staden i nära samverkan med stadens förvaltningar, göteborgarna och näringslivet. Den gemensamma strategin är att knyta ihop staden över älven, stärka kärnan och möta vattnet.

 

Kontaktperson

Veine Palm

Veine Palm

Mark och exploateringsingenjör 031-368 96 30
Mejla Veine veine.palm@alvstranden.goteborg.se