Ta del av vårt hållbarhetsarbete genom årets lucköppning

Ta del av vårt hållbarhetsarbete genom årets lucköppning

Aktuellt, Hyresgäst / 11 december, 2019

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet och så här lagom till advent har vi tagit fram en adventskalender med fem lucköppningar om vårt hållbarhetsarbete.

Lucka 1: Evelina Johansson, processledare och hållbarhetsstrateg, om arbetet med att förstärka ekosystemtjänster

Lucka 2: Kristian Käll, processledare social hållbarhet, om arbetet med att motverka boendesegregation

Lucka 3: Åsa Svensson, hållbarhetsstrateg, om arbetet med framtidens mobilitet och att bidra till hållbara transporter

Lucka 4: Oskar Henriksson, projektledare, om vikten av en levande gatumiljö

Lucka 5: Christine Olofsson, hållbarhetschef, om arbetet med att minska klimatbelastningen vid byggnation

Bloopers från inspelningstillfällena

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Vårt hållbarhetsarbete knyter även an till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt ut fyra av dessa som särskilt relevanta i vårt utvecklingsarbete.

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 17: Genomförande och partnerskap

Läs mer om FN:s globala mål