Skeppsbron

Skeppsbron var den första kajen som anlades vid älven. Härifrån utgick en gång i tiden såväl ostindiefarare som ångfartyg. Med tiden har området hamnat i skymundan och främst använts för parkeringsplatser. Nu vill vi skapa en levande stadsdel i centrala Göteborg där människor kan komma närmare vattnet. Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven.

Vision

Skeppsbron ska utvecklas till göteborgarnas nya mötesplats vid älven genom att skapa ett attraktivt kajstråk och genom blandstad bidra till levande och trygga miljöer. Stenpiren ska fungera som ett resecentrum för trafikanter med buss, spårväg och båt. Fram till 2021 ska Kajstråket stå färdigt och ett underjordiskt parkeringsgarage vara anlagt. Sammanlagt ska 400 nya bostäder och 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger och kontor byggas.

Aktuellt

Stenpirens resecentrum invigdes i februari 2016. Första markanvisning för kvarteren planeras i slutet av januari 2017. Kajgaraget börjar byggas under 2017 och kvarteren 2-3 år senare.
Se filmen som beskriver hur Skeppsbron ska utvecklas.

Skeppsbron_aerial_view_bright (2)