Skeppsbron

Skeppsbron var den första kajen som anlades vid älven. Härifrån utgick en gång i tiden såväl ostindiefarare som ångfartyg. Med tiden har området hamnat i skymundan och främst använts för parkeringsplatser. Nu vill vi skapa en levande stadsdel i centrala Göteborg där människor kan komma närmare vattnet. Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven.

Vision

Skeppsbron ska utvecklas till göteborgarnas nya mötesplats vid älven genom att skapa ett attraktivt kajstråk och genom blandstad bidra till levande och trygga miljöer. Stenpiren ska fungera som ett resecentrum för trafikanter med buss, spårväg och båt. Sammanlagt ska 450 nya bostäder och 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor byggas.

Aktuellt

Stenpirens resecentrum invigdes i februari 2016. Markanvisningen för kvartersbyggnation (d v s möjligheten för aktörer att ansöka om att vara med att utveckla Skeppsbron) blev klar 2017. Arbetet med det nya parkeringsgaraget är påbörjat och den norra rampen är färdigbyggd.

En utredning kring kostnader och intäkter i projektet har genomförts mot bakgrund av att kostnader för allmän plats och parkeringsgarage väntas bli högre än tidigare beräknat. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i ärendet under våren 2019.

Se filmen som beskriver hur Skeppsbron ska utvecklas.

Skeppsbron_aerial_view_bright (2)