Masthuggskajen

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden. Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. En ny hållbar stadsdel ska formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Målbild

Masthuggskajen ska bli en ny stadsdel i Göteborg med en egen unik identitet, samtidigt som den blir en del av folk- och kulturlivet runt Järntorget. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, omkring 1 200-1300 bostäder och 140 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Aktuellt

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med konsortiet för Masthuggskajen tagit fram ett förslag till detaljplan som har varit ute på samråd. Under våren 2017  arbetas det intensivt med den komplexa detaljplanen, som efter granskningen sommaren 2017 beräknas vara antagen av Kommunfullmäktige under hösten. Byggstart sker 2018 om planen vinner laga kraft då. Första inflyttning 2019-2020.