Masthuggskajen

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden. Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. En ny hållbar stadsdel ska formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Målbild

Masthuggskajen ska bli en ny stadsdel i Göteborg med en egen unik identitet, samtidigt som den blir en del av folk- och kulturlivet runt Järntorget. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, omkring 1 200-1300 bostäder och 140 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

Aktuellt

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med konsortiet för Masthuggskajen tagit fram ett förslag till detaljplan som godkändes av Byggnadsnämnden i februari 2018. Planen ska nu vidare till Kommunstyrelsen för godkännande och därefter till Kommunfullmäktige för antagande under våren. Byggstart beräknas till 2019 om planen vunnit laga kraft då. Första inflyttning tidigast 2020.