Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här kommer en ny mötesplats skapas, ett tydligt kajstråk och en tätare levande blandstad, d v s en plats för både bostäder, verksamheter och arbetsplatser. 

Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Det är framför allt inom två områden som det just nu planeras för nybyggnation. Skeppsbron, med cirka 450 bostäder och 1 200 arbetsplatser är först ut, därefter följer området Masthuggskajen, ett område som kommer att erbjuda levande gator och torg, 1 300 bostäder och 125 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur.

En ny terminal för skärgårds­båtarna, ett parkområde och en badanläggning framför Rosenlundsverket finns också med i planerna för Södra Älvstranden.

Vid Skeppsbron har man redan kommit långt. Här har byggts nya spårvägsspår som förbinder Järntorget med Lilla Torget och ett nytt resecentrum vid Stenpiren.  Detta stod klart våren 2016.

Hela Södra Älvstranden beräknas vara färdigbyggd omkring år 2027.

Södra Älvstranden, 140612, Skeppsbron, N Masthugget