Sannegårdshamnen

Den hundra år gamla hamnen har främst använts för kol- och kokshantering, som salthamn och som uppställningsplats för containrar. Idag är det ett charmigt bostadsområde och vid bryggorna ligger fritidsbåtar. Tvärs över hamnbassängen går en gång- och cykelbro med en rörlig klaff så att segelbåtar kan ta sig in och ut. Längst in i hamnen pågår nu arbetet med den avslutande delen av Sannegårdshamnens förnyelse. Inre Sannegården kommer att bestå av cirka 350 lägenheter, både bostads- och hyresrätter och ett antal mindre butiker. Samt en strandpark med trappor ner mot vattnet.

Aktuellt

Nu läggs fokus på den sista delen av Sannegårdshamnens förnyelse, Inre Sannegården eller Sannegårdens centrum som ska binda ihop den östra och västra sidan av området.

r6f7u7sc6dinxzdcombn