Centrala Lindholmen

Vision

Närmare 25 000 människor reser varje dag till Lindholmen för att arbeta eller studera, en siffra som beräknas vara dubbelt så stor om fem år. Miljön kring Lindholmen Science Park har skapat unika förutsättningar för samarbeten mellan näringsliv, akademi och det offentliga och det pågår för närvarande en kraftig utveckling av bostäder, kontor, service och mötesplatser.

Aktuellt

Idag konkurrerar Lindholmen med andra internationella kluster i exempelvis Tyskland. Detta har lett till flera viktiga etableringar som exempelvis svenska forskningsinstitutet RISEs huvudkontor, det pågående bygget av GEELY Innovation Center, ett nytt AI-center och Zenuity. Då Lindholmen Science Park har sin kärna i centrala Lindholmen vill Älvstranden, i enlighet med ägardirektivet och Vision Älvstaden, stärka Lindholmen Science Parks roll som internationellt kunskapsnod genom att låta bygga ut tomter och utveckla befintliga fastigheter. Syftet är bland annat att tillgodose näringslivets behov av kontors- och verksamhetslokaler i området.

De två större fastighetsägarna på området, Älvstranden Utveckling och Chalmersfastigheter, har gemensamt genomfört en förstudie som ligger till grund för kommande detaljplanearbete. Detaljplanen beräknas preliminärt starta upp under hösten 2019.