Pumpgatan

Området runt Pumpgatan på Lindholmen är under utveckling. Det finns planer på ett innovationscentrum, kontor, hotell, restauranger, en skola, och en färjehållplats.

Älvstranden Utveckling har sålt en fastighet i området till kinesiska fordonsutvecklaren Geely som har påbörjat byggnationen av ett europeiskt innovationscenter, granne med SVT:s byggnad och mitt emot GöteborgsOperan där. Samtidigt pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för närliggande område.

Vision

Målet för området är att stärka Göteborgs position som Sveriges näringslivskluster för fordonsbranschen samt möta stadens behov av skola, parker och annan service i området.

Aktuellt

Projektet är uppdelat i två etapper och genomförs i nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling.
Etapp 1 innehåller enbart kontor och i etapp 2 ska även byggas verksamheter och skola.

Detaljplanen för en första etapp antogs av byggnadsnämnden den 22 maj 2018. I slutet av sommaren startade bygget av en åtta våningar hög kontorsbyggnad, som beräknas vara klar för inflyttning i januari 2020.

Etapp 2 var ute på samråd under sommaren 2018, granskning pågår årsskiftet 2018/19 och med förhoppning om att planen vinner laga kraft under sommaren 2019. Den andra etappen beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en skola för cirka 720 elever i årskurs 4–9 samt en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

 

Karta som visar de båda etapperna inom detaljplaneområdet.