Pumpgatan

Området runt Pumpgatan på Lindholmen är under utveckling. Det finns planer på ett innovationscentrum, kontor, hotell, restauranger, en skola och en färjehållplats.

Älvstranden Utveckling sålde 2018 en fastighet i området till kinesiska fordonsutvecklaren Geely som har påbörjat byggnationen av ett europeiskt innovationscentrum, granne med SVT. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för närliggande område.

Vision

Målet för området är att stärka Göteborgs position som Sveriges näringslivskluster för fordonsbranschen samt möta stadens behov av skola, parker och annan service i området.

Aktuellt

Projektet är uppdelat i tre etapper och genomförs i nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling. Etapp 1 innehåller enbart kontor. I etapp 2 ska även verksamheter byggas och i etapp 3 skola.

Konceptförslag, etapp 1 från Lindholmsallén.

Detaljplanen för en första etapp antogs av byggnadsnämnden den 22 maj 2018. I slutet av sommaren startade bygget av en åtta våningar hög kontorsbyggnad, som beräknas vara klar för inflyttning i januari 2020.

Etapp 2 var ute på samråd under sommaren 2018 och efter granskning runt årsskiftet 2018/19 godkändes den av byggnadsnämnden i april 2019. Den antas i kommunfullmäktige i juni 2019 och förhoppningen är att planen vinner laga kraft under sommaren 2019. Den andra etappen beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell. Planen innehåller också en ny färjehållplats vid Keillerskajen. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

För etapp 3 väntar granskning hösten 2019. Planen innehåller bland annat en skola för cirka 720 elever i årskurs 4–9.

Konceptförslag, etapp 2.

Illustrationen visar plangränser för etapp 2.