Pumpgatan

Området runt Pumpgatan på Lindholmen är under utveckling. Älvstranden Utveckling har sålt en fastighet i området till kinesiska fordonsutvecklaren Geely som planerar att etablera ett europeiskt innovationscenter. Just nu pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan.

Vision

Målet för området är att stärka Göteborgs position som Sveriges näringslivskluster för fordonsbranschen samt möta stadens behov av skola, parker och annan service i området. Här ska byggas en skola för årskurs 4 – 9 med plats för ca 720 elever samt kontors- och verksamhetslokaler som rymmer ca 3 000 arbetsplatser.

Aktuellt

Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 innehåller enbart kontor och i etapp 2 ska även byggas verksamheter och skola.

Planarbetet för respektive etapp pågår parallellt. Etapp 1 är ute på granskning 21 mars – 10 april med förhoppning om att planen vinner laga kraft redan under sommaren 2018. Etapp 2 ska ut på samråd under sommaren 2018, granskning efter årsskiftet 2018/19 och med förhoppning om att planen vinner laga kraft under sommaren 2019.

 

Karta som visar de båda etapperna inom detaljplaneområdet.