Lindholmshamnen

Det gamla varvsområdet Lindholmen är idag Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Lokalerna är många, men bostäderna få. Med det nya området Lindholmshamnen kompletteras platsen med fler bostäder, parker och torg. Lindholmshamnen ska bli Lindholmens gröna lunga.

Vision

Vi tar till vara unika värden som varvshistorien och den internationella atmosfären och skapar ett modernt, centralt och hållbart boende, granne med Lindholmen Science Park. Vi räknar med cirka 700 lägenheter samt handel och kontor utmed de viktigaste stråken och platserna och i området byggs också en förskola med plats för 4–6 avdelningar. Vid kajkanten byggs ett torg med brygga liksom en glasad byggnad med restaurang.

Aktuellt

Byggnation pågår parallellt som delar av Lindholmshamnen är färdigbyggda och inflyttning har skett. Helt klart beräknas området vara 2022.

Lindholmshamnen_002