Lindholmshamnen

Det gamla varvsområdet Lindholmen är idag Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Lokalerna är många, men bostäderna få. Med det nya området Lindholmshamnen kompletteras platsen med fler bostäder, parker och torg. Lindholmshamnen ska bli Lindholmens gröna lunga.

Vision

Vi tar till vara unika värden som varvshistorien och den internationella atmosfären och skapar ett modernt, centralt och hållbart boende, granne med Lindholmen Science Park. Vi räknar med ca 600 lägenheter och 3 000 kvm lokalyta utmed de viktigaste stråken och platserna. I området byggs också en förskola med plats för 4–6 avdelningar och vid kajkanten planeras en lunchrestaurang med tillhörande samlingslokal.

Aktuellt

Under 2016 startar utbyggnaden av allmän plats liksom bygget av kvarteren. Helt klart beräknas området vara 2022.

Lindholmshamnen_002