Karlastaden

Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område på Lindholmen har idag många lokaler, men inte fullt så många bostäder. Området behöver liv och puls även efter kontorstid. I Karlastaden kommer åtta nya kvarter med bostäder, kontor, hotell, handel och service att byggas. Dessutom planeras för Nordens högsta byggnad, Karlatornet.

Vision

Karlastaden ska bli en tät, dynamisk och upplevelserik blandstad som används både dag- och kvällstid. En plats där husen har varierande höjd och uttryck och skapar en länk till de omgivande områdena och vattnet. I centrum står en ca 245 meter hög skyskrapa med en utsiktsplats som är öppen för alla. Totalt byggs närmare 2 000 nya lägenheter i området.

Aktuellt

Den 21 december 2017 vann detaljplanen för kvarteren runt Karlastaden laga kraft. Just nu pågår byggnation av främst Karlatornet, som beräknas stå helt klart 2021.

Karlavagnsplatsen2