Karlavagnsplatsen

Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område har idag många lokaler men inte fullt så många bostäder. Området behöver liv och puls. På Karlavagnsplatsen kommer 15 nya kvarter med bostäder, kontor, handel och service att byggas. Dessutom planeras för Nordens högsta byggnad.

Vision

Karlavagnsplatsen ska bli en tät, dynamisk och upplevelserik blandstad som används både dag- och kvällstid. En plats där husen har varierande höjd och uttryck och skapar en länk till de omgivande områdena och vattnet. I centrum står en 240 meter hög skyskrapa med en utsiktsplats som är öppen för alla. Totalt byggs 2 000 nya lägenheter på Karlavagnsplatsen.

Aktuellt

Utredningar inom projektet sammanställs och förbereds i handlingar som ska lämnas till byggnadsnämnden under december 2015. Preliminärt beräknas samråd starta i februari 2016.

Karlavagnsplatsen2