Lindholmen

Idag är det närmare 21 000 människor som varje dag reser till Lindholmen för att arbeta eller studera. Trots att Lindholmen är ett ganska moget område, så finns det utvecklingsmöjligheter kvar. Framför allt vad gäller bostäder och utvecklad service.

Fram till 2021 räknar vi med cirka 2 600 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser. Dessutom kommer Nordens största byggnad att byggas på Karlavagnsplatsen samt en linbana till Järnvågen.

lindholmshamnen_webb