Lindholmen

Idag är det närmare 25 000 människor som varje dag reser till Lindholmen för att arbeta eller studera, en siffra som beräknas vara dubbelt så stor om fem år. Lindholmen har stort fokus på näringslivet och akademin, men området får också många nya bostäder med tillhörande närservice som skapar en levande stadsdel hela dygnet.

Fram till 2026 räknar vi med cirka 2 700 nya bostäder. Dessutom kommer Nordens högsta byggnad Karlatornet att byggas på Lindholmen. Karlatornet blir 245 meter högt och beräknas stå färdigt 2021. Det planeras också för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa över älven, med möjlighet att kliva av på Lindholmen.