Frihamnen

Med Frihamnen ska Göteborgs centrum länkas samman över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. En stor blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och kultur kommer att skapa en modern innerstad.

Vision

I Frihamnen ska cirka 15 000 människor bo och lika många ha sina arbetsplatser.  Frihamnen ska utvecklas till en tät innerstad som en del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en park alldeles vid vattnet. Till Göteborgs jubileumsår 2021 ska stora delar av Jubileumsparken och andra verksamheter stå klara och utnyttjas av både närboende och besökare. Parken och Frihamnen kommer fortsätta att byggas ut och på sikt räknar vi med en utbyggnadstakt på cirka 400 lägenheter och 15 000 kvm lokalyta per år.

Aktuellt

Under 2014 genomfördes första markanvisningen i Frihamnen. En arbetsgrupp inom Göteborgs Stad arbetar med planer och utredningar. Vårt fokus var att forma ett slagkraftigt, innovativt och heltäckande team som kan förvandla Frihamnen till en tät, levande och vattennära blandstad.

Under 2016 gjordes kompletterande markanvisningar och när den första detaljplanen är klar är det också dags för fler aktörer att komma med. Därefter kan byggstart ske.

Frihamnen1