Frihamnen

Med Frihamnen ska Göteborgs centrum länkas samman över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. En stor blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och kultur kommer att skapa en modern innerstad.

Vision

I Frihamnen ska cirka 15 000 människor bo och lika många ha sina arbetsplatser.  Frihamnen ska utvecklas till en tät innerstad som en del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en park alldeles vid vattnet. Till Göteborgs jubileumsår 2021 ska stora delar av Jubileumsparken och andra verksamheter stå klara och utnyttjas av både närboende och besökare.

Aktuellt

Under 2014 genomfördes första markanvisningen i Frihamnen. En arbetsgrupp inom Göteborgs Stad arbetar med planer och utredningar. Vårt fokus var att forma ett slagkraftigt, innovativt och heltäckande team som kan förvandla Frihamnen till en tät, levande och vattennära blandstad.

Under 2016 gjordes kompletterande markanvisningar och när den första detaljplanen är klar är det också dags för fler aktörer att komma med. Därefter kan byggstart ske.

Under 2018 har det pågått ett fördjupat utredningsarbete av Frihamnen ­under namnet Kunskapsresan med syfte att göra en ytterligare genomlysning av ekonomi och genomförandefrågor i området innan den första detaljplanen gick till granskning. Anledningen var att nya förutsättningar hade tillkommit och dessutom en önskan om att se över helheten av exploateringsekonomin.

Under 2019 fortsätter planeringsarbetet av Frihamnen. Byggstart av de totalt 800 temporära bostäder på Kvillepiren inleds med en första inflytt hösten 2019.

Temporära bostäder

Älvstranden Utveckling har tecknat arrendeavtal som gäller till 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad. Åttahundra lägenheter för studenter, företag och allmänhet kommer att placeras på Kvillepiren i Frihamnen, inte långt från Jubileumsparken med allmänna badet och bastun. Eventuellt tillkommer cirka 200 flytande bostäder i Lundbybassängen men där pågår ett utredningsarbete kring bottenförankring och lösning på det presenteras senare. Mer information samt för intresseanmälan av studio se webbplats waterfrontcabins.se

 

Illustration: Brofred Bygg och Entreprenad