Kvillebäcken

Den nya stadsdelen Kvillebäcken är den första etappen i planen att göra Backaplansområdet till en naturlig del av Göteborgs innerstad. En grön stadsdel där det är lätt att leva klimatsmart. Det är också en stadsdel där mötet mellan människor står i fokus, med saluhallen som tydlig symbol.

Bilden visar barn och vuxna på en lekplats intill Kvillebäcken.
Lekplatsen intill Kvillebäcken.

Visionen för Kvillebäcken

När Kvillebäcken står färdigt har det gett staden ett tillskott på drygt 2 000 bostäder och 1 500 arbetsplatser.

Aktuellt

Byggnationen är nu inne på sista etappen och området i sin helhet ska vara färdigställt 2019.