Backaplan

Backaplan är ett välbesökt handelsområde som inte ligger många minuter från Göteborg Central. Ett före detta industriområde som omvandlats till ett shoppingområde med dåligt utnyttjad mark, öppna parkeringsytor och trafikbarriärer. Trots detta har Backaplan potential att möta Göteborgs behov av nya bostäder och handel.

Vision

Backaplan är ett stort område, med ett centralt läge och bra kommunikationer. Strax intill byggs Kvillebäcken, som nu är inne på sista etappen och redan idag är ett attraktivt bostadsområde med butiker och saluhall. Och i takt med att Frihamnen, Ringön och andra älvnära områden bebyggs och befolkas, blir Backaplan en ännu tydligare del av centrala Göteborg. Inom ett tjugoårsperspektiv räknar vi med att kunna bygga 4 000–5 000 nya lägenheter på Backaplan, samt att dubblera handelsytorna.

Aktuellt

Ett nytt planförslag tas fram av Stadsbyggnadskontoret för att ta till vara Backaplans centrala läge och möjliggöra omvandlingen till ett attraktivt bostads- och handelsområde. I planen ingår också satsningar på att förbättra trafikförhållandena och öka möjligheterna att ta sig fram på cykel och till fots.

Backaplan vy