Stadsutvecklingszoner står för ett helhetstänkande som minskar målkonflikter och främjar stadsutveckling i komplexa sammanhang.

Om stadsutvecklingszoner

Stadsutvecklingszoner var ett Vinnovafinansierat innovationsprojekt om stadsutvecklingsprocesser i Göteborg och Malmö som pågick under 2018-2020. Projektet var ett samarbete mellan Älvstranden Utveckling, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och Länsstyrelsen Västra Götaland och bedrevs gemensamt med Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne och Boverket.

Rapporter publicerade i projektet Stadsutvecklingszoner

Stadsutvecklingszoner slutrapport

190905_Kultur

190905_Metod

190905_Risk

190905_Samnyttjande

191202_Dagsljus

Tema 1_Malmö

Tema 3 o 4_Malmö

Tema 5_Malmö