Vårt arbete

Pågående arbete

Under våren 2017 har två första arbetssessioner organiserats med ett antal av stadens aktörer. Fokus för dessa sessioner var de parallella uppdrag som upphandlades med avsikten att skapa en strukturplan för Centrala Lindholmen.

En resande workshop arrangerades i maj 2017 med ett tiotal av stadens olika offentliga aktörer till New York samt till Yale University, New Haven. Denna resa innehöll i sig en mängd olika större och mindre diskussioner, seminarier och samtal, som preciserat programmets frågeställningar och etablerat viktiga kontaktnät.

Ett flertal delprojekt pågår sedan januari 2017 inom programmets fyra forskningsspår.

En bredare aktivitetsplan läggs nu inför det kommande året.