Fusion Point Gothenburg – skriftserie


TEORIER OCH METODER ATT MÄTA STADSFORM

LARS MARCUS & META BERGHAUSER PONT (Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik)

Rapport kommer i mitten på februari 2020

TEXTER OM STADSBYGGNAD

LARS MARCUS & META BERGHAUSER PONT (Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik)

Rapport kommer i mitten på februari 2020

STADSFORM I PRAKTIKEN

LARS MARCUS (Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik)


HÅLLBAR STADSUTVECKLING - ETT INSTITUTIONELLT PUSSLANDE

ULF PETRUSSON OCH FILIP BLADINI ( Juridiska institutionen, Göteborgs Universitet)

 

 


DET SVENSKA PLANERINGSSYSTEMET OCH ÄLVSTADENS MODELL FÖR STADSUTVECKLING

NILS BJÖRLING (Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik)

 


RIVERCITY GOTHENBURG : AN AMBITIOUS LEAP CAUGHT UP IN AMBIGUITY

CARL MOSSFELT (Yale World Fellow och oberoende konsult, Älvstranden Utveckling)

 


POSITIONING LINDHOLMEN: A CASE STUDY OF URBAN DESIGN PROCESS

ALAN PLATTUS, MARTA CALDEIRA OCH ANDREI HARWELL (Yale Urban Design Workshop (Yale University)

Rapport kommer i mitten på februari 2020

STADSUTVECKLINGENS OLIKA SPRÅK

LARS MARCUS & FREDRIK NILSSON (Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik)

 


Åsa Swan

Urban Designchef

Manilla Shillingford

Verksamhetsutvecklare