Seminarium 22 januari 2019

Seminariet hölls på Johanneberg Science Park, Chalmers konferens

Seminarium 2 inleddes med en introduktion som förklarade kopplingen mellan seminarium 1 och det fokus och upplägg vi har valt för seminarium 2. Det två seminarierna bygger på så sätt på varandra.

Därefter följde en presentation av Alan Plattus, professor, Yale School of Architecture och Lars Marcus, professor, Chalmers.
De presenterade en hypotes om hur vi tror att man bör förstå Göteborgs byggda form. Förhoppningen är att på så sätt illustrera de underliggande frågeställningar vi tror måste beaktas i planeringen av stadens fortsatta utveckling och som inte i dagsläget får det fokus de förtjänar.

Kommentarer på presentationen gavs Alexandra Hagen, VD, White Arkitekter, Carolin Folkeson, Norconsult, samt av Ulf Kamne, fd vice ordförande i kommunstyrelsen.

En stor del av dagen användes för reflektioner och diskussioner kring de hypoteser som presenterats.

Presentationer på seminariet:

Outline position paper Lars Marcus 2019 01 14

Yale University Design Workshop presentation, January 2019

Carl Mossfeldt
Fusion Point

 

Satsningen på Projekt Fusion Point Göteborg är del av Älvstranden Utvecklings ambition att vara nationellt ledande inom stadsutveckling. Projektet är ett samarbete med Chalmers institution för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och engagerar också Yale School of Architecture och Juridiska institutionen vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet.