Sätt forskning i rörelse – seminarium 29 oktober 2020

Välkommen till en förmiddag om unik forskning för bättre stadsutveckling och hur politiska beslut kan bidra till effektivare processer.

Älvstadsvisionen var starten på ett nytt arbetssätt för att utvidga innerstaden. Idag är mediabilden att projekten står still, förvaltningar och bolag inte kommer vidare, att budgetar överskrids och att politiken inte fattar tillräckligt genomgripande beslut.

 

Hur skall stora satsningar som Älvstaden kunna drivas med rimlig stabilitet? Hur kan vi säkra det resultat vi vill se?

Torsdag den 29 oktober klockan 8.45–11.00 samlar vi politiker och beslutfattare i staden för att lyfta kunskap om komplex stadsbyggnad i ett digitalt seminarium.

Moderator Ulf Kamne, seniorkonsult, A Beautiful Soup

 

Program:

8.30               Sändningen startar
8.45               Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling, hälsar alla välkomna.

Inledning

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad

Insikter från forskning för bättre stadsutveckling

Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad
Carl Mossfeldt, Yale World Fellow

Reflektioner från Yale

Alan Plattus, professor Yale University, via länk.

Hur kan vi jobba mindre för bättre resultat

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande
Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot
Helena Bjarnegård, riksarkitekt
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad
Jörgen Hermansson, portföljledare Älvstaden, Göteborgs Stad
Lena Andersson, VD, Älvstranden Utveckling

Avslutning

Lena Andersson/Helena Bjarnegård

 > Anmäl dig till det digitala seminariet här (Extern länk, öppnas i nytt fönster)

Kort om Fusion Point

Visionen för Älvstaden var starten på ett nytt arbetssätt för att kunna utvidga stadskärnan med tät innerstad i enlighet med uttryckta ambitioner. Visionen och arbetssättet hade brett stöd i staden, forskningen och hos andra aktörer. Idag är mediabilden att projekten står still, bolagen och förvaltningarna inte kommer vidare, att budgetar överskrids och att politiken inte fattar tillräckligt genomgripande beslut.

Varje försening och omtag kostar. Dels i reda pengar men också i form av framtidstro och tillit. Hela staden drabbas och kan Älvstranden Utveckling, genom att samarbeta med akademin, lyfta kunskap om hur staden planeras och byggs har hela staden nytta av det.

För att göra det och kunna möta Visionens ambitioner initierade Älvstranden Utveckling forskningsprojektet Fusion Point för att skapa en arena där forskning möter praktik och som samtidigt leder till ett nytt arbetssätt med effektivare metoder och bättre resultat.

Efter tre års unikt forskningsarbete hölls ett två dagar långt slutseminarium i januari med redovisning av de olika delforskningsprojekten.

Syftet med Fusion Point

Älvstranden Utvecklings uppdrag till forskningsprogrammet Fusion Point var både att ta fram ny kunskap och tillgängliggöra existerande kunskap som kommer hela staden till nytta, med målet att utveckla en metodik för stadsutveckling där akademisk kunskap integreras effektivare i de besluts-processer stadens offentliga institutioner står inför.

Insikten bakom forskningsprojektet är att vi behöver tillgång till akademisk kunskap för att utföra vårt uppdrag; uppdraget att medverka till genomförandet av en stadsutveckling på en nivå som ingen tidigare genomfört. För att nå ambitionerna behöver vi vända oss till forskare som kan svara på frågor genom att peka på samband och slutsatser från en bred samling exempel och information. Genom att lyfta kunskapen till systematiska insikter kan Älvstranden Utveckling som bolag utveckla sina metoder, men också alla andra som arbetar med stadsutveckling.

I uppdraget att genomföra Fusion Point ingår att projektets slutsatser ska delges så att diskussionen kan lyfta och bidra till en förflyttning. Det ska vi göra nu. Programmet 29 oktober har fokus på politiska förutsättningar att styra stadsutvecklingsprojekt.

> Ta del av slutresultatet från Fusion Point Gothenburg, en skriftserie.