Fusion Point Gothenburg slutseminarier 21 – 22 januari 2020.

Under seminariet presenterades de rapporter som tagits fram och det diskuterades även hur vi skulle kunna ta arbetet med att utveckla modeller för stadsutveckling vidare. Presentationerna visade olika aspekter som påverkar stadsutveckling med ett självklart fokus på Göteborgs arbete med Vision Älvstaden.

Seminarierna hölls i Visual ArenaLindholmen Science Park. Moderator för dagarna var Ulf Kamne, tidigare kommunalråd och medlem i styrgruppen för Fusion Point Gothenburg.

Tisdag 21 januari

(Hölls på svenska)

Stadsform i praktiken
Lars Marcus (Chalmers)
Den senaste kunskapsutvecklingen om stadsform summeras och tankar om en ny digitaliserad planprocess presenteras.
> Se presentation här

Hållbar stadsutveckling – ett institutionellt pusslande
Ulf Petrusson och Filip Bladini (Juridiska institutionen, Göteborgs Universitet)
Presenterar en förstudie till ett utvärderingsverktyg av stadsplaneringsprocesser, där avsedda respektive icke avsedda konsekvenser ska kunna urskiljas.
> Se presentation här

Det svenska planeringssystemet och Älvstadens modell för stadsutveckling
Nils Björling (Chalmers)
Studien diskuterar hur Älvstadens stadsutvecklingsmodell skapar nya planeringsinstrument mellan och runt den lagstadgade planeringens ramverk för att överbrygga glapp mellan vision och genomförande.
> Se presentation här

Onsdag 22 januari

(Held in English)

Positioning Lindholmen: A Case Study of Urban Design Process
Alan Plattus, Marta Caldeira och Andrei Harwell (Yale University)
A presentation of the Yale Urban Design Workshop report, emphasizing design process, urban analysis, and design opportunities for Lindholmen, with a particular focus on South Lindholmen.
> Se presentation här

The RiverCity Project – an ambitious leap caught up in ambiguity
Carl Mossfeldt (independent consultant Älvstranden Utveckling)
The work takes a critical look at the context and evolution of the RiverCity Project and asks to what extent the necessary capacity in the city has been built to execute on the original ambitions. It is argued that there are certain gaps in the current capacity in the city. Suggestions of how to deal with these are given.
> Se presentation här

AI used within urban development

Digital Twin Cities Centre
Anders Logg,  Digital Twin Cities Centre, Chalmers
A large and long-term Chalmers-based competence center is now taking shape and growing, cutting-edge research within digital twins will lead to a revolutionary urban development.

Smart Cities
Jenny Carlstedt and Henrik Hallberg, SWECO
Smart cities has been a buzzword for some years now, and it’s easy to see how technology will be an important part of our future cities. The challenge lies in the fast development of technology and how to know what to adopt and when – and most importantly  – why. How do we secure that the technology we invest in leads to the values and effects that we as a city aim for? How can we make the most of AI and other new technology in our future smart cities?


Satsningen på Projekt Fusion Point Gothenburg är del av Älvstranden Utvecklings ambition att vara nationellt ledande inom stadsutveckling. Projektet är ett samarbete med Chalmers institution för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik och engagerar också Yale School of Architecture och Juridiska institutionen vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet.


Åsa Swan

Urban Designchef

Manilla Shillingford

Verksamhetsutvecklare