Seminarier inom Fusion Point

Fusion Point Gothenburg har en ambition är att stärka mötet mellan forskning och praktik inom arkitektur och stadsbyggande. Därför är samarbetet mellan forskningen och praktiken viktig. Strategin för detta är att utveckla en aktiv designprocess där olika teoretiska och praktiska perspektiv kan smältas samman på mer produktiva sätt.

Detta har skett i olika typer och workshops och seminarier. Nedan finns det material från de större seminarierna där forskningens hypoteser och slutsatser har testats och diskuteras med utvalda praktiker för att få input till arbetet. Det har varit främst teoretiska kunskapsunderlag och nya praktiska arbetsformer som presenterats för att förankra och få input från aktörer aktiva inom Göteborgs stadsutvecklingsprocess.

21-22 januari 2020

Se mer här

22 januari 2019

Se mer här

16 oktober 2018

Se mer här