Urban Calculator

Är en mjukvara som ska fungera som stöd i att utvärdera olika scenarion och att kunna spegla dessa gentemot en referens databas.

> Laddar ner verktyget här


Time model

En GIS baserad modell som kartlägger Göteborgs stadsutveckling från och med 1960. Tydliggör hur gator, byggnader och tomter ändras och formar staden över tid.

> Ladda ner verktyget här


Manilla Shillingford

Verksamhetsutvecklare

Åsa Swan

Urban Designchef