Dialog

Vision Älvstaden bygger på 2 800 invånares tankar och idéer om utvecklingen av det centrala älvområdet på båda sidor av älven. Älvstaden är hela Göteborgs angelägenhet. Den ligger centralt och ska därför vara till för alla.

Dialog och delaktighet är förutsättningar för att säkerställa invånarnas rätt till sin egen stad.

Dialog och delaktighet är förutsättningar för att säkerställa invånarnas rätt till sin egen stad, men också en förutsättning för att vi ska bygga staden utifrån invånarnas skiftande behov och önskemål. Att arbeta med att utveckla metoder för dialog och delaktighet och genom transparens verka för aktiv öppenhet är en viktig del i att skapa en hållbar stad.

Älvstranden testar olika metoder för att involvera stadens invånare i stadsutvecklingen. Det är ett ständigt pågående arbete att hitta relevanta och möjliga vägar att göra fler delaktiga. Dialogen hjälper oss att lära känna platser, de människor som bor och verkar där och de behov som finns idag och imorgon.