Skeppsbrons exploateringsekonomi

Skeppsbrons exploateringsekonomi

Aktuellt / 25 oktober, 2020

Älvstranden Utveckling har tagit fram ett internt PM för redogöra för Skeppsbrons exploateringsekonomi, då det finns olika bilder av den. Detta PM förklarar i koncentrat ärendet som ligger för beslut i kommunfullmäktige och handlar enbart om finansiering av allmän plats. 

 Internt PM Skeppsbrons exploateringsekonomi (pdf, 58 kb)