Tillgänglighetsredogörelse

Älvstranden Utveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur alvstranden.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från alvstranden.com i något annat format kan du nå oss på e-post eller via telefon. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till info@alvstranden.goteborg.se
Ring 031-368 96 00
Besök oss på Lindholmsallén 10, vån 6, Göteborg

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post, telefon eller besök så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vår ambition är att åtgärda samtliga tillgänglighetsproblem med en ny webbplats senast den 31 december 2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

Granskning av webbplatsens funktioner visar på brister i framför allt:

  • Läs mer-länkar finns kvar på sidan alvstranden.com/category/aktuellt/ och alvstranden.com/hyr-lokal/.
  • Länkars hoover-effekt.
  • Hållbarhetsredovisning, strukturen för bolagets hållbarhetsrapporter är inte konsekvent.
  • En del äldre filmer saknar syntolkning. Vår riktlinje är att vid behov syntolka allt centralt innehåll i nya filmer som produceras. Textversion (transkription) kommer också att erbjudas.
  • Alttext på foton kan saknas, bland annat under kontakta oss.
  • Vissa PDF:er är ej tillgänglighetsanpassade.
  • Kartan under Kontakta oss.

Uppdaterad webbplats lanseras december 2020

I december 2020 lanseras en uppdaterad version av alvstranden.com som åtgärdar ovan brister.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av alvstranden.com med hjälp av automatiska testverktyg (Siteimprove) samt manuell granskning utifrån kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.