Besökare – personuppgiftsbehandling

När du besöker vårt kontor behöver du skriva in dig i vår reception. Vi behöver veta ditt namn, vilken organisation du kommer ifrån och vem du ska träffa hos oss. Vi har ett berättigat intresse att behandla dessa uppgifter för kontorets säkerhetsarbete.

Så här behandlar vi dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter enligt svensk lag.

Inga känsliga personuppgifter behandlas.

Vi sparar dina uppgifter i 30 dagar.

Konfidentialitet kring dina personuppgifter

Endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter kommer att ha tillgång till dem.

Överföring av dina personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras till en internationell organisation eller ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi använder oss av en teknisk tjänst vars server ligger utomlands. Vi säkerställer alltid att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt. Vi säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.

 

Kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling

Det är Älvstranden Utveckling som är personuppgiftsansvarig och du är alltid välkommen att i första hand inkomma med synpunkter eller frågor till vår dataskyddskontakt på e-post dataskyddskontakt@alvstranden.goteborg.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud Martin Brunhage på e-post martin.brunhage@intraservice.goteborg.se, telefonnummer 031-367 83 18 eller mobilnummer 073-072 33 18.

Du kan även kontakta Datainspektionen angående klagomål

Skulle du uppleva att Älvstranden Utveckling inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.