Älvstranden koncernen

Älvstranden Utveckling AB ägs av göteborgarna genom Göteborgs Stad och är moderbolag i Älvstranden koncernen. Bolaget har två dotterbolag, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB, som sammanlagt i sin tur har totalt 29 dotter- och dotterdotterbolag.

Styrelse

Älvstranden Utvecklings styrelse utses av Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Styrelsen består av följande medlemmar:

Ledamöter
Mattias Jonsson (S) ordförande
Magnus Nylander (M) vice ordförande
Bosse Parbring (MP)
Lennart Duell (L)
Elisabeth Hulter (S)

Suppleanter
Håkan Hallengren (S)
Göran Sylvesten (KD)
Babak Khosravi (V)

Adjungerad arbetstagarrepresentant Unionen
Glenn Johannesson

Adjungerad arbetstagarrepresentant SACO
Manilla Shillingford

Ledning

Lena Andersson tillträdde som VD för bolaget 1 november 2013. Under 2014 strukturerades organisationen om för att bättre kunna knyta an till ägardirektivet, Vision Älvstaden och till de lagar och policydokument som gäller för ett kommunalt bolag. Älvstranden Utveckling har idag cirka 85 medarbetare.

 

Organisation