Vår värdegrund

Vi har ett stort uppdrag att utföra; vi ska förverkliga Vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. För att projektet ska bli verklighet i rätt tid, med rätt kvaliteter och med rätt ekonomi fungerar vi som en sammanhållande länk genom stadsbyggnadsprocessen – tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar, näringslivet och invånarna. För att genomföra vårt uppdrag bra krävs förstås rätt kompetens och resurser. Men det krävs också rätt inställning och sätt att handla. Följande värden ska vår organisation präglas av:

Vi skapar resultat genom samarbete.

Vi är den som ska driva, koordinera och säkerställa Vision Älvstaden. Vi jobbar ofta tillsammans med samarbetspartners i projektform. Det kräver en förmåga att samarbeta och att påverka – såväl externt som internt.

Vi är proffs som levererar.

Vi är handlingskraftiga, kompetenta och professionella i våra yrkesroller. Vi håller deadlines, tar eget ansvar och levererar reella resultat. Vi ser till att få jobbet gjort, enligt vad vi lovat.

Vi har mod och ser möjligheter.

Mycket av det vi ska göra, ska göras för första gången. Det kräver att vi, och våra partners, är innovativa och vågar prova nytt. Samt att vi har mod att stå för vår uppfattning och våra fattade beslut.

Vi är lyhörda och respekterar (var)andra.

I vår verksamhet möts människor med olika bakgrund och erfarenhet. Genom att vara lyhörda för och ta del av andras erfarenheter och synpunkter, blir vi mer framgångsrika. Vi lyssnar och behandlar (var)andra jämlikt och med respekt.

Vi bryr oss och uppmärksammar bra insatser.

Vårt arbete kräver väldigt många människors insats, engagemang, kreativitet och gillande. Rätt stämning för detta är omtanke och arbetsglädje. Att bry sig om och uppmärksamma goda insatser. För vem vill inte ha roligt på jobbet?

Vi agerar långsiktigt och tar ansvar.

Vi ska bygga en stad som ska finnas och fungera under mycket lång tid. Det innebär att vi måste tänka långsiktigt: såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. Men också tekniskt och funktionellt med framtiden i åtanke.