Uppsats eller praktikplats

Varje halvår gör bolaget en bedömning i vilken utsträckning, utifrån behov och möjlighet, som vi kan erbjuda praktik eller examensarbete. Just nu erbjuder vi två möjligheter i samarbete med Miljöbron. De sammanför studenter och näringsliv i tidsbegränsade projekt med fokus på att tillsammans utveckla framtidens hållbara samhälle.

Praktikplats
Hållbarhetsutvecklingsstöd för Masthuggskajen
Läs om praktiken

Examensarbete/uppdrag
Litteraturstudie och analys över saneringsmetoder av förorenad mark
Läs om examensarbetet/uppdraget