Uppsats eller praktikplats:

Varje halvår gör bolaget en bedömning i vilken utsträckning, utifrån behov och möjlighet, vi kan erbjuda praktik eller examensarbete. Under hösten 2019 fram till årsskiftet har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda praktik eller examensarbete. Information om hur situationen ser ut inför 2020 kommer vid årsskiftet.