Transaktionsstrateg till Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling är ett helägt kommunalt bolag som har uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Älvstaden ska utvecklas till en inkluderande, grön och dynamisk innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.

I Älvstaden ska alla känna sig välkomna, samverkan och delaktighet är en förutsättning för att förverkliga visionen. Hållbarhetsperspektivet är centralt i alla delar av vår verksamhet.

Till vår grupp för fastighetstransaktioner söker vi nu en Transaktionsstrateg med stor kunskap om utveckling av mark och fastigheter. Med ett stort fastighetsinnehav och stora volymer outnyttjade byggrätter kan vi erbjuda en spännande och viktig roll.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Köp och försäljning av fastigheter inom ramen för bolagets ägardirektiv och strategi
  • Stöd till organisationen vad gäller fastighets- och exploateringsfrågor, t ex i planprocessen och vid genomförandet av nya detaljplaner
  • Samarbeta med och leda interna och externa arbetsgrupper i samband med transaktioner. Driva förhandlingar och avtalsärenden kopplat till kommande exploatering
  • Vara delaktig i projekt inom fastighetsutveckling

För att lyckas i rollen ser vi att du har haft en liknande roll inom ett fastighetsutvecklings- eller fastighetsbolag eller på annat sätt arbetat med fastighetsexploatering. Kännedom om det kommunala perspektivet är meriterande. Förmodligen har du en högskoleutbildning som ingenjör inom samhällsbyggnad, lantmäteri el liknande alternativt inom juridik med tonvikt på fastighetsrätt.

Som person behöver du ha en bra förmåga skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt, vara drivande och självgående samt besitta en god analytisk förmåga. Du behöver vara en van och erfaren förhandlare med en utvecklad känsla för att göra affärer.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-02-28
Plats: Göteborg
Jobbkategori: Försäljning

I denna rekrytering samarbetar Älvstranden med Jerrie AB. Välkommen med CV och personligt brev via jerrie.se
För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Dahlberg på 0763-170741.