Seniora Projektledare stadsutveckling till Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som har uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Älvstaden ska utvecklas till en inkluderande, grön och dynamisk innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.

Vi erbjuder dig möjligheten att vara delaktig i stadsutvecklingen inom Göteborgs Stad och arbeta i en expansiv organisation. Du får vara med och påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling. Inom Älvstranden Utveckling arbetar vi med ett stort medarbetar- och hållbarhetsperspektiv. Vår absolut viktigaste resurs är våra medarbetare. Vi sitter dessutom i härliga lokaler längst upp på sjätte våningen på Lindholmen. Besök oss gärna. Du kommer att gilla vad du ser.

I Göteborg pågår Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt och vi behöver fler projektledare varav några mer seniora i rollen som programledare. Vi kan, beroende på intresse och kompetens, erbjuda arbete i olika faser i våra delområden Södra Älvstranden, Frihamnen, Lindholmen och Gullbergsvass. Programledare leder antigen en exploatering tillsammans med byggherrar i ett konsortium eller samordnar stadens leverans, med staden som beställare. Projektledare driver egna projekt inom ett delområde/program.

Oavsett vilken roll eller område man önskar arbeta inom eller placeras i innebär det att man har stort eget ansvar men ingår i ett team där alla hjälps åt för att få till bästa totala leverans.

södra Älvstranden där både Skeppsbron och Masthuggskajen ingår, söker vi projektledare/programledare. Det är två av stadens verkliga prestigeprojekt med ett stort antal intressenter involverade! I rollen leder och samordnar du vår leverans av kvartersutbyggnad i ett konsortie, med övriga stadens leveranser. Du ansvarar för att alla delar i hänger ihop och blir färdiga i tid.

I Frihamnen pågår detaljplanearbetet för etapp 1 och 2, samtidigt som det byggs temporära bostäder och arbetas med jubileumssatsning inför 2021. I den satsningen ingår bland annat Jubileumsparken, som vunnit prestigefyllda Sienapriset för 2018, samt hotell- och kyrkbygge. Här behöver vi programledare och projektledare, gärna med gedigen byggbakgrund.

Gullbergsvass, som trots att exploateringen av vår mark ligger längre fram i tiden, är högintressant just nu pga allt som pågår och som omgärdar våra fastigheter. Det kräver att vi är närvarande och delaktiga i det som sker nu för att bereda rätt förutsättningar för framtiden. Här behöver vi projektledare/programledare som tycker om samordning och att tänka ”extra ” långsiktigt. Mycket arbete i tidiga skeden.

Lindholmen, som är det område som har störst spridning i vilken fas projekten är liksom mixen av olika typ av verksamhet med tyngdpunkt på företag och bostäder. Här behöver vi projektledare som trivs i tidiga skeden med utredningar och detaljplanearbete.

I alla våra områden och som projektledare/programledare är du affärsmässig, drivande och analytisk. Du är självgående och har lätt för att samarbeta. Du leder/samordnar ditt team mot gemensamma mål. Du behöver vara insatt i och ha förståelse för olika parters drivkrafter och uppdrag. Tjänsterna ställer stora krav på förmågan att kommunicera och samverka med individer och grupper – något du är bra på. Har du erfarenhet från projektmetodiken XLPM är det en stor fördel.

Du har en relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, samhällsplanering eller annan likvärdig inriktning. Du har dokumenterad kunskap eller färdighet inom projektledning, husbyggnad, anläggnings- eller fastighetsbranschen. Erfarenhet av partnering eller samverkansentreprenad är klar meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha minst 10 års erfarenhet av liknande arbete/roller och gärna i ledande befattningar under genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling.  Tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och näringslivet skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

I denna rekrytering samarbetar vi med Jerrie. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Martin Dahlberg på 0763–170741. Vi arbetar löpande med intervjuer och ser snarast fram emot din ansökan, dock senast den 1 maj via jerrie.se.