Fastighetsutvecklare till Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling ABs uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden – ett av Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden ska utvecklas till en tät, inkluderande och levande innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.

Vi är ett helägt kommunalt bolag som äger och förvaltar fastigheter motsvarande 350 000 kvm uthyrningsbar yta i Göteborg i centrala hamnområden längs Göta Älv. Nu söker vi en Fastighetsutvecklare. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett ovanligt stimulerande, roligt och utmanande jobb i ett expansivt företag.

Vi söker dig som vill vara med och driva och projektleda strategiska fastighetsutvecklingsprojekt som bidrar till att skapa ekonomiska, sociala och ekologiska värden enligt vision Älvstaden.

 

Kreativ roll

Fastighetsportföljen är tudelad och består dels av exploateringsfastigheter för kommande stadsutveckling och dels rent kommersiella fastigheter. I detta gränsland finns stora möjligheter att utveckla viktiga värden genom nyskapande och kreativa fastighetsanknutna projekt.

Några exempel från dagens verksamhet: utveckling av temporära bostäder i Frihamnen, där platsen används temporärt i väntan på permanent byggnation. Utveckling av Magasin 113 där vi utvecklar, projekterar och hyr ut till kommande hyresgäster innan vi avyttrar fastigheten till en privat aktör som bygger om och förvaltar fastigheten långsiktigt. Konceptutveckling för Levande bottenvåningar i kommande stadsutveckling.

I rollen ingår bland annat att

  • Ta fram affärsmodeller, kalkyler samt bedöma kompetens- och resursbehov för fastighetsutvecklingsprojekt
  • Projektleda fastighetsutvecklingsprojekt
  • Upphandla och leda konsulter och entreprenörer i projekt.

Tjänsten är placerad på avdelningen för Fastighetsutveckling som hanterar bolagets strategiska fastighetsutveckling, platsbyggnad och avyttring/ förvärv av fastigheter och byggrätter. Kollegorna på avdelningen är specialister med kompetens inom fastighetstransaktion, exploatering, lantmäteri, platsbyggnad och juridik.

Din bakgrund

Vi tror att du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning, alternativt annan utbildning kompletterad med flera års erfarenhet och teknisk kunskap förvärvad på annat sätt.

Erfarenhetsmässigt behövs mycket god erfarenhet av fastighetsutveckling och projektledning, gärna också av stads- och samhällsplanering. Du bör ha förhandlingsvana, kunskap i fastighetsekonomi, upphandling/LOU samt känna dig hemma med gestaltningsfrågor. Har du också arbetat med handel/ kommersiella lokaler är det meriterande.

För att fungera i rollen krävs dessutom förmåga att tänka och agera bortom gängse tillvägagångssätt samtidigt som du kan se helheten. Du kommer att samverka med många intressenter vilket ställer krav på flexibilitet, ett utåtriktad förhållningssätt och att tycka om att kommunicera.

Lägg sedan till ett stort intresse för samhällsfrågor och hållbar stadsutveckling, så tror vi att profilen är komplett.

Delaktighet med möjligheter att påverka

Vi erbjuder dig en avancerad specialist-tjänst som ger möjlighet att vara delaktig i stadsutvecklingen inom Göteborgs Stad och arbeta i en utvecklingsorienterad organisation. Du får möjlighet att verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

I denna rekrytering samarbetar Älvstranden med Jerrie AB. Välkommen med CV och personligt brev via jerrie.se.  För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Dahlberg på 0763-170741.

Facklig representant är:
Saco, Elin Svensson, elin.svensson@alvstranden.goteborg.se, 031-368 96 48