Dokumentcontroller

Älvstranden Utveckling är ett helägt kommunalt bolag som har uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Älvstaden ska utvecklas till en inkluderande, grön och dynamisk innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck. Verksamheten samverkar med andra aktörer inom stadsutveckling, både offentliga och privata, vilket gör informationsflödet mycket komplext och utmanande. Det är här din kompetens inom informationsstyrning och dokumenthantering kommer in.

Nu söker vi en kvalificerad och nytänkande dokumentcontroller.

Arbetsuppgifter:

I rollen som dokumentcontroller kommer du att arbeta både med att utveckla och förvalta en dokumenthantering i framkant som matchar bolagets behov. Du ska säkerställa att gällande lagstiftning för allmänna handlingar, dataskyddsförordningen och informationssäkerhet efterlevs.

Rollen innebär även att du är bolagets superuser för Sharepoint (processdokument, diarium och e-arkiv) samt Antura (projektdokument). Vidare ansvarar du för att våra styrande dokument och arbetsflöden inom området matchar lagstiftningen och stadens krav.

Som dokumentcontroller tillhör du avdelningen strategisk verksamhetsstyrning. Avdelningen består av 13 specialister inom följande kompetensområden: verksamhetsplanering och uppföljning, styrelsekoordinering, verksamhetsutveckling, IT, upphandling, internkontroll, säkerhet, registrering och kontorskoordinering.

Under kommande år får rollen ett stort fokus på att ta fram en ny processorienterad dokumenthanteringsplan, fortsätta utveckla Sharepoint och Antura samt forma rollen som superuser.

Stämmer vår bild av dig?

Vi söker dig som har ett dokument och processintresse i kombination med en nyfikenhet för hur IT-system kan underlätta vardagen. Du har förmågan att se sammanhang och en fallenhet att omvandla lagkrav till praktik. Du är känd för att vara noggrann, resultatfokuserad och med en förmåga att interagera med andra kompetenser för att skapa bättre resultat.

Vi tror att du har en högskoleexamen inom offentlig förvaltning eller arkivvetenskap, alternativt någon annan likvärdig högskoleexamen.

Du bör ha några års praktisk erfarenhet inom området med fokus på dokumenthantering och dokumenthanteringssystem. Du ska vara väl förtrogen med de regelverk som finns inom området och ha kunskap om vad det innebär att arbeta i en offentlig verksamhet. Kompetens inom GDPR, informationssäkerhet och systemförvaltning är en klar merit.

Du har en god pedagogisk förmåga och känner dig bekväm med att informera i grupp. Samarbetsbetsförmåga och en stor portion strukturtänk är två andra viktiga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar Älvstranden Utveckling med Jerrie AB. Välkommen med CV och personligt brev via jerrie.se. Sista dag för ansökan är den 6 maj. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Dahlberg på 0763-17 07 41 eller Frida Dire 0703-00 10 16.