Älvstranden Utveckling söker Chef Projektstyrning

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som har uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden ska utvecklas till en inkluderande, grön och dynamisk innerstad präglad av mångfald med stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.

Då nuvarande chef för avdelningen Projektstyrning går över till att arbeta med frågor kopplat till genomförandefasen erbjuder vi dig möjligheten att vara delaktig i stadsutvecklingen inom Göteborgs Stad och arbeta som ledare i en kunskapsintensiv organisation.
Du får vara med och påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

Utveckla rätt kompetens hos medarbetarna

Som Chef för Projektstyrning ligger ditt fokus främst på medarbetarna. Genom ditt coachande och kommunikativa ledarskap växer medarbetarna och avdelningens verksamhet utvecklas.

På avdelningen Projektstyrning, som idag består av 17 personer, samlas den kompetens som leder våra stadsutvecklingsprojekt. Här arbetar främst projektledare och koordinatorer.
I jobbet som chef för Projektstyrning ansvarar du för att, i samarbete med Stadsutvecklingschef och områdesansvariga, försörja projekten med rätt kompetens och för att rätt kompetents utvecklas hos medarbetarna. I ditt ansvar för bolagets projektmetodik arbetar du också med att ständigt förbättra våra arbetsmetoder.
Du deltar också i den övergripande styrningen av bolaget; dels genom att vara med i Chefsgruppen och dels genom att Chef Projektstyrning i år är en roll som ingår i ledningsgruppen, som löpande sätts samman utifrån valt fokusområde.

Viktig ledarroll i en komplex värld

Älvstranden är ett utvecklingsbolag som verkar i ett sammanhang som ställer mycket höga krav på en dynamisk organisation som kan anpassas efter situation. Ledarnas förmåga till flexibilitet, anpassning och kommunikation blir avgörande för hur väl organisationen klarar sina utmaningar.
Samtidigt arbetar vi med en hög grad av självledarskap, vilket innebär att medarbetare och ledare i hög utsträckning leder sig själva i det dagliga arbetet – men alltid med stöd från en närvarande och coachande chef. Vi tar eget ansvar för våra arbetsuppgifter och tar initiativ till förbättringar och utveckling.

Några krav, flera önskemål

Du har en relevant akademisk examen tillsammans med ett starkt intresse och god erfarenhet av att leda medarbetare inom kompetensintensiva organisationer. Vi ser gärna att du har arbetat i ledande befattning inom fastighets- eller stadsutveckling och har kunskap om de ingående processerna. Du är van att driva kvalitetshöjande utveckling, har erfarenhet av projektstyrning, resurshantering och scenariohantering.
Genom ditt engagemang för en hållbar stadsutveckling förstår du att alla aspekterna av hållbarhet krävs för att bygga en attraktiv stad. Du drivs av att få människor att växa, vill utveckla ditt eget ledarskap och är känd för att kunna leda i komplexa och föränderliga miljöer. Du har ett affärsmässigt tänk och ser vikten av att alla medarbetare ser och förstår sin del i en ekonomisk helhet. Dessutom tycker du om att formulera dig i tal och skrift.

Människor och samhällsperspektiv

Har du stort intresse av människor, verksamhetsutveckling kopplat till samhällsutveckling har du en unik möjlighet att vara med och påverka ett av stadens mest dynamiska företag som siktar på att bli ledande inom hållbar stadsutveckling. Det innebär goda möjligheter att påverka bolagets utveckling och att verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

Sök tjänsten redan i dag

I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen i Sverige AB. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Staffan Engberg, 0768-154544, staffan.engberg@chefspoolen.se.

Din ansökan ser vi fram emot senast den 2 juni, via Chefspoolen.se