Chef Fastighetsutveckling till Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling ABs uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden – ett av Nordens mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Älvstaden ska utvecklas till en tät, inkluderande och levande innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.

Vi är ett helägt kommunalt bolag som äger och förvaltar fastigheter motsvarande 350 000 kvm uthyrningsbar yta i Göteborg i centrala hamnområden längs Göta Älv.

Nu söker vi en Chef för Fastighetsutveckling. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett ovanligt stimulerande, roligt och utmanande jobb i ett expansivt företag.

Utmanande roll
Fastighetsportföljen är tudelad och består dels av exploateringsfastigheter för kommande stadsutveckling och dels rent kommersiella fastigheter. Som Chef Fastighetsutveckling på Älvstranden Utveckling ansvarar du för den strategiska utvecklingen av bolagets fastighetsbestånd i värdeskapande syfte. Inom ramen för avdelningen bedrivs strategisk fastighetsutveckling, platsbyggnad och avyttring/ förvärv av fastigheter och byggrätter.

Som chef leder du en grupp specialister med kompetens inom fastighetstransaktion, exploatering, lantmäteri, platsbyggnad, fastighetsutveckling och juridik. Avdelningen har 9 medarbetare. Du rapporterar till vice VD samt ingår i företagsledningen.

Känner du igen vår bild av dig?
Du är utvecklingsorienterad, har relevant akademisk examen inom bygg, arkitektur, fastighetsekonomi eller motsvarande. Du tycker om och känner dig hemma i komplexa fastighetsfrågor och projekt. Idag arbetar du troligen i eller nära fastighets- eller byggbranschen och har erfarenhet av utvecklingsdrivet arbete och komplexa förhandlingar.

Du är en van ledare som har förmåga att leda specialister och att anpassa ditt ledarskap efter vad situationen kräver. Du har ett coachande förhållningssätt och bedriver ett strategiskt ledarskap snarare än ett rent operativt. Som person är du driven, engagerad, kommunikativ och har förmågan att ta ett helhetsperspektiv.

Lägg sedan till ett stort intresse för samhällsfrågor och hållbar stadsutveckling, så tror vi att profilen är komplett.

Möjligheter på hög nivå
Vi erbjuder dig en strategisk chefstjänst som ger stora möjligheter att vara delaktig i stadsutvecklingen inom Göteborgs Stad och att arbeta i en utvecklingsorienterad organisation. Du får möjlighet att påverka bolagets utveckling och verka ur ett brett samhällsperspektiv som bidrar till både din egen och stadens utveckling.

I denna rekrytering samarbetar Älvstranden med Jerrie AB. Välkommen med CV och personligt brev via jerrie.se. Sista dag för ansökan är 15 april 2018. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Dahlberg på 0763-170741.

Facklig representant är:
Saco, Elin Svensson, elin.svensson@alvstranden.goteborg.se, 031-368 96 48