Arkitekt till Nordens största – och mest spännande – stadsutvecklingsprojekt

Frihamnen, Lindholmen, Gullbergsvass, Skeppsbron och Masthuggskajen. Vårt uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden – Nordens största stadsutvecklings­projekt i modern tid. Älvstaden ska utvecklas till en tät och levande innerstad präglad av mångfald med en stor variation av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck.


Alla områdena befinner sig i olika skeden inom stadsutveckling där flera projekt nu övergår från att planera till att genomföra.

Vi söker därför en Arkitekt som vill jobba med gestaltnings- och genomförandefrågor ur ett stadsutvecklingsperspektiv inom ett av de mest intressanta, spännande och utmanande uppdrag – ett genomförande av Visionen för Älvstaden.

Din nya arbetsplats

Du tillhör avdelning Urban planering. Här arbetar vi främst med hållbarhet ur samtliga perspektiv, frågor relaterade till planprocessen, gestaltning, kvalitet och innehåll.

Din roll blir arkitekt med fokus på genomförandefrågor kopplat till gestaltning, med ambitionerna i Vision Älvstaden som bas. Du står för arkitektkompetensen och deltar i framtagande och uppföljning av mål genom de olika skedena fram till färdigställt projekt, där du bidrar till att gestaltningen omsätter de framtagna hållberhetsambitionerna i den byggda miljön.

Du arbetar såväl operativt med stöd och bollplank till projekten som övergripande med det strategiska stadsutvecklingsarbetet. Det är ett omväxlande arbete med högt tempo där du stöttar och leder respektive projektorganisation kring frågor gällande struktur, gestaltning- och kvalitetsfrågor, i projektens olika skeden. Genom ditt arbete och din kompetens bidrar du till projektets genomförande av en hållbar stadsutveckling genom att avväga och integrera olika aspekter i projekten för att uppnå en god gestaltad livsmiljö.

Som expert inom ditt område kommer du också att representera oss i olika sammanhang. Du samverkar med näringsliv, Göteborgs förvaltningar, nämnder och bolag.

Några rader om dig och din bakgrund

Du som söker har en universitets- eller högskoleexamen som arkitekt eller motsvarande.

Du har ett stort intresse för stadsutveckling och har flerårig erfarenhet av att hantera, styra och leda gestaltningsfrågor i olika skala, i såväl planering- som projektering- och genomförandeskeden. Du är bra på att kommunicera och är självständig med en vilja och intresse av att samarbeta.

Du drivs av att nå resultat och fastställda mål genom ett öppet förhållningsätt till ditt arbete och omgivning.

Det här är din chans. Tveka inte att söka

Vi erbjuder dig mer än ett ovanligt utvecklande arbete – vi ger dig möjligheten att delta i stadsutvecklingen inom Göteborgs Stad och att vara med och bidra inom ett av stadens mest dynamiska bolag som befinner sig i en kraftig förändringsfas för att nå målet som nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling.

Vi sitter i härliga lokaler längst upp på sjätte våningen ute på Lindholmen. Besök oss gärna. Du kommer att gilla vad du ser.

Vi ser fram emot din ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@cordovan.se.

Vi arbetar löpande med intervjuer och ser fram emot din ansökan senast den 9 september via http://cordovancareer.se/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=6&rmlang=SE