Var med och driv utvecklingen av Göteborg

Göteborg har en spännande tid framför sig. Arbetet med att knyta samman staden över älven har påbörjats och i händelsernas centrum står Älvstranden Utveckling. Som medarbetare på Göteborgs stadsutvecklingsbolag får du arbeta med några av de skarpaste personerna inom samhällsbyggnad. Tempot är högt och utvecklingsmöjligheterna många. Tillsammans förverkligar ni nya boende- och tillväxtmiljöer längs älven som ger förutsättningar för människa och näringsliv att blomstra. Vill du vara med?

Att jobba på Älvstranden Utveckling

Hos oss på Älvstranden Utveckling finns ett stort antal typer av tjänster och kompetenser. Här arbetar allt ifrån arkitekter och projektutvecklare till ekonomer och kommunikatörer i samklang för att förverkliga Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Vi lät några av våra kollegor berätta om sin vardag hos oss och här på sidan kan du läsa om hur dom ser på den.

Traineer är välkomna
Vi är en del av Framtidens Samhällsbyggare, ett branschövergripande traineeprogram som skapar samverkan och bidrar till ett mer effektivt samhällsbyggande.
Läs mer här!

 

 

 camilla-andersson_profil

Camilla Andersson, uthyrningsansvarig

Älvstranden Utveckling äger ett flertal fastigheter och min roll handlar om att hitta rätt lokal till rätt hyresgäst. Bland våra 640 hyresgäster finns allt från bilindustri och konsulttjänster, till restauranger och konstnärer.

Som uthyrningsansvarig måste man kunna prata med folk, vara social och skapa en bra och långvarig kundrelation. Att ha koll på hyresjuridiken är också viktigt. Jag gillar kundmötet och det är fantastiskt tillfredsställande när vi hittar en bra lösning för kunden.

 agneta-langvik_profil

Agneta Längvik, konsortiekoordinator

Mitt ansvar är att koordinera olika uppgifter i de konsortier som finns i Älvstaden och hålla ordning på alla dokument. Jag är en slags spindel i nätet som stöttar projektchefer och projektledare, samordnar information och agendor och förbereder möten. Jag jobbar även med ekonomiuppföljning. Mitt jobb bygger på interna och externa samarbeten, det ger en stor kunskap om projekten.

Som konsortiekoordinator är det viktigt att gilla struktur, vara noggrann och tycka om att hjälpa andra. Jobbet är både självständigt och varierat och jag har själv möjlighet att påverka min egen roll. Just variationen är det som jag gillar bäst med mitt jobb.

 rune-arnesen_profil

Rune Arnesen, projektchef

Jag ansvarar för att leda stadsutvecklingsprojekt för Masthuggskajen och Skeppsbron och är även projektledare i Älvstaden. I min roll ingår att vara ansiktet utåt för dessa områden gentemot intressenter, Göteborgs Stad och media – ett slags ambassadörskap. Det är en fantastiskt stimulerande miljö att jobba i, jag har aldrig varit någonstans där det har funnits så mycket kompetens, driv och engagemang.

Jobbet som projektchef kräver ett stort intresse för stadsutvecklingsfrågor. Spannet av frågor som jag jobbar med är väldigt brett, därför kommer många års arbetslivserfarenhet till pass och det blir en slags payback för alla år jag har jobbat.

 marie-lowkrantz_profil

Marie Löwkrantz, projektledare

Som projektledare är min roll att driva arbetet mot ett förverkligande av Vision Älvstaden. Mer specifikt jobbar jag med att ta fram ett stadsutvecklingsprogram för området Lindholmen, detaljplan för ett mindre delområde och med mobilitets- och parkeringsfrågor. I mitt arbete är det viktigt att våga tänka nytt och hela tiden ligga i framkant. Jag har ett stort och spännande nätverk och att få tänka tillsammans med andra aktörer är något av det roligaste med mitt jobb. Det som triggar mig är också att utveckla en hållbar stad, att göra något bra för mina barn.

Mina uppgifter kräver att jag är lösningsorienterad, driven och har en förmåga att se helheten. Komplexa situationer är en del av min arbetsvardag, det kräver både tålamod och att kunna tänka långsiktigt.

 mikael-waller_profil

Mikael Waller, fastighetscontroller

Jag fungerar som ett ekonomiskt bollplank med fokus på prognos, budget och att följa upp bolagets resultat. Jag gillar siffror och att analysera dem, det är viktigt att vara nyfiken och ha sinne för detaljer. Samtidigt ska jag översätta de ekonomiska termerna och på ett pedagogiskt sätt förklara vad siffrorna står för, för dem som inte jobbar med ekonomi.

Det händer mycket inom bolaget och det känns bra att få vara med och stötta verksamheten. Även om ekonomi inte är bolagets huvuduppdrag så känner jag att jag fyller en viktig funktion för helheten.

 jacob-lindkvist_profil

Jacob Lindkvist, processledare hållbarhet

Mitt jobb handlar om att vara med och bygga hållbara stadsdelar utifrån ett socialt och miljömässigt perspektiv där vi vill bo, leva och verka under lång tid framöver. Jag är med i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen och sätter mål för hållbarhet utifrån hur vi vill att stadsdelen ska utvecklas. Jag jobbar också med vilka krav på social och miljömässig hållbarhet vi ska ställa på byggaktörerna och Göteborgs Stad.

Det är viktigt att kunna prioritera bland olika frågor och att ha en drivkraft och ett engagemang för att få genomslagskraft i frågorna. Jag har Göteborgs roligaste jobb just nu, där jag får vara med och påverka det som byggs för framtiden tillsammans med oerhört drivna kollegor i staden.

 lina-lundgren_profil

Lina Lundgren, verksamhetsutvecklare

Jag arbetar med att förbättra de arbetssätt som vi har inom bolaget och med omvärlden. Förbättrade arbetssätt kan innebära nya metodiker, verktyg eller it-lösningar. Vi använder projektarbetsformen allt mer som ett sätt att hantera såväl strategiskt som operativt arbete, min inriktning är att stödja och utveckla detta arbete.

I mitt jobb ingår mycket förändringsledning och analysarbete. Jag är beteendevetare i grunden, det kommer till användning när jag pratar med olika människor för att förstå olika synsätt och behov. En förmåga som är bra eftersom förändringar kan vara obekväma. Det roligaste med mitt jobb är att få arbeta med många olika människor och att få vara med och lyfta bolaget till nya nivåer.

 abdul-toryalay_profil

Abdurrahman Toryalay, biträdande projektledare

Jag jobbar som biträdande projektledare på projektstyrningsenheten med stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen. Det är det jättespännande att vara med och utveckla en hållbar stad som kommer göra livet enklare för dagens och kommande generationer. På Älvstranden finns det varierande kompetens inom olika kunskapsområden vilket gör att jag befinner mig i en kontinuerlig inlärningsprocess.

I mitt arbete är det viktigt att vara strukturerad och lösningsorienterad för en effektiv och verkningsfull framdrift av projektet. Det är oerhört intressant att få hands on-erfarenhet av stora stadsutvecklingsprojekt och se helheten av underliggande processer inom stadsutveckling.

 anna-westberg_profil

Anna Westberg, löneadministratör

Som löneadministratör jobbar jag med hela löneprocessen från tidredovisning till löneutbetalning. Jag administrerar även nyanställningar och avslut, företagets förmåner, tjänstepensioner och försäkringar.
Förutom goda kunskaper inom löneområdet är det viktigt att jag håller mig uppdaterad om nya lagar och vårt kollektivavtal. Det krävs också att jag är noggrann, strukturerad och serviceinriktad.

Det roligaste med mitt jobb är själva servicefunktionen, att få vara ett bollplank för chefer och medarbetare. Jag får många olika frågor som rör anställningen och det känns bra att kunna hjälpa till.