Var med och skapa en hållbar stad runt älven

Älvstranden Utveckling driver förverkligandet av Vision Älvstaden. Men vi är många som samarbetar för att skapa en hållbar och levande blandstad runt älven. Vill du vara med?

Vi avropar de flesta av våra inköp från de ramavtal som Göteborgs Stads förvaltning för inköp och upphandling tecknar för staden, dess förvaltningar och bolag.

Vi gör själva bolagsspecifika upphandlingar och upphandlingar av byggentreprenader. Dessa annonseras på upphandlingar.nu som är en marknadsplats för offentlig upphandling i Göteborgsregionen.