Hållbarhetsrapport 2019

För 2019 har Älvstranden Utveckling tillsammans med övriga bolag i Lokalkoncernen tagit fram en gemensam hållbarhetsrapport, där koncernens hållbarhetsarbete redovisas. Alla bolag i koncernen har, utifrån respektive ägardirektiv, i uppdrag att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som Göteborg står inför de kommande åren. I hållbarhetsrapporten blir det tydligt att tillsammans gör vi väldigt mycket

Hållbarhetsrapport 2019