Hållbarhetsredovisning 2018

För första gången har Älvstranden Utveckling tillsammans med övriga bolag i Lokalkoncernen tagit fram en gemensam hållbarhetsrapport, där koncernens hållbarhetsarbete redovisas. Alla bolag i koncernen har, utifrån respektive ägardirektiv, i uppdrag att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som Göteborg står inför de kommande åren. I hållbarhetsrapporten blir det tydligt att tillsammans gör vi väldigt mycket.

Hållbarhetsrapport 2018

31 december, 2018
> Här kan du läsa Lokalkoncernens hållbarhetsrapport för 2018. (pdf, 5mb, öppnas i nytt fönster)
Läs mer

Film över hållbarhetsåret 2018

31 december, 2018
Tillsammans med andra förvaltningar och bolag, näringslivet, akademin och göteborgarna har vi under 2018 arbetat hårt för att bidra till den hållbara utvecklingen av Älvstaden. Filmen nedan visar ett axplock av allt som gjorts.   Filmen visar ett axplock av vad som har gjorts under 2018 kring hållbarhet av oss på Älvstranden Utveckling och våra samarbetsparter.
Läs mer