Hållbarhetsredovisning 2018

För första gången har Älvstranden Utveckling tillsammans med övriga bolag i Lokalkoncernen tagit fram en gemensam hållbarhetsrapport, där koncernens hållbarhetsarbete redovisas. Alla bolag i koncernen har, utifrån respektive ägardirektiv, i uppdrag att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som Göteborg står inför de kommande åren. I hållbarhetsrapporten blir det tydligt att tillsammans gör vi väldigt mycket.

Hållbarhetsrapport 2018

31 december, 2018
Här kan du läsa Lokalkoncernens hållbarhetsrapport för 2018.  
Läs mer