Hållbarhetsredovisning 2018

För första gången har Älvstranden Utveckling tillsammans med övriga bolag i Lokalkoncernen tagit fram en gemensam hållbarhetsrapport, där koncernens hållbarhetsarbete redovisas. Alla bolag i koncernen har, utifrån respektive ägardirektiv, i uppdrag att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som Göteborg står inför de kommande åren. I hållbarhetsrapporten blir det tydligt att tillsammans gör vi väldigt mycket.

Hållbarhetsrapport 2018

31 december, 2018
Här kan du läsa Lokalkoncernens hållbarhetsrapport för 2018.  
Läs mer

Film över hållbarhetsåret 2018

31 december, 2018
Tillsammans med andra förvaltningar och bolag, näringslivet, akademin och göteborgarna har vi under 2018 arbetat hårt för att bidra till den hållbara utvecklingen av Älvstaden. Filmen visar ett axplock av allt som gjorts.
Läs mer