Rapporter 2016

Hållbarhet i siffror

12 november, 2016

Hållbarhet går att mäta på olika sätt, även i siffror. Här finns Älvstrandens hållbarhetsarbete beskrivet i siffror, bland annat när det kommer till energiförbrukning och koldioxidutsläpp och hur det förändrats över tid. Här finns även en översikt över ålders- och könsfördelningen i Älvstranden Utveckling som företag. Olika aspekter av hållbarhet men de alla viktiga i det stora hela.

Läs mer

GRI – så gjorde vi vår hållbarhetsredovisning

11 november, 2016

Hållbar stadsutveckling är Älvstranden Utvecklings huvuduppdrag. De tre hållbarhetsperspektiven – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet – ska därför genomsyra verksamheten. För att öka transparensen redovisar Älvstranden Utveckling resultatet av bolagets hållbarhetsarbete enligt den internationella redovisningsstandarden GRI G4.

Läs mer