Leva mobilt utan bilen

Leva mobilt utan bilen

9 december, 2016

Frihamnen är testarena för forskningsprojektet DenCity som utvecklar innovativa lösningar och tjänster för hållbara och attraktiva transporter i täta stadsdelar.

Konceptet Älvstadenleveransen visar att det går att kombinera transporter av gods med transporter av avfall. Gods på väg in till Frihamnen ska lastas om till mindre eldrivna fordon, som levererar till utlämningsställen för verksamheter och privatpersoner. På väg tillbaka tar fordonen med sig avfall. Lösningen används idag i mindre skala på Lindholmen. Tanken är att konceptet ska kunna användas i alla stadsdelar i Älvstaden.

Under våren 2017 kommer DenCity att testa vattenvägarna för transporter av gods och avfall. En ökad andel vattenvägstransporter kan bidra till att minska belastningen på vägnätet med positiva miljöeffekter såsom mindre buller och mindre utsläpp.

Ett av de djärvaste greppen i Frihamnen är att stadsdelen får mycket färre bilplatser per lägenhet än vanligt. Här ska man kunna leva ett gott liv utan bil och erbjudas alternativ som bilpool, eldrivna lastcyklar och närhet till kollektivtrafik. Ett exempel på nytänkande kollektivtrafik är Electricity, elbusslinje 55 som stannar vid Frihamnen.

DenCity utvecklar även en individanpassad resetjänst i form av en app som syr ihop det bästa och enklaste sättet att ta sig från punkt A till punkt B. Resenären får en helhetslösning, som passar varje enskild resa och som omfattar flera olika transportsätt.

Tillsammans med byggherrarna i konsortiet för etapp 1 i Frihamnen har Älvstranden Utveckling tagit fram ett hållbarhetsprogram som tar ett helhetsgrepp kring ekonomiska, sociala och ekologiska frågor. Programmet har en hög ambition för nya, mobila lösningar. När det är antaget kommer krav och lösningar för hållbar mobilitet att arbetas in i exploateringsavtalen.

DenCity är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle. Älvstranden Utveckling är partner i projektet. DenCity är en del av CLOSER, en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet.