Kunskapsnav som attraherar kapital

Kunskapsnav som attraherar kapital

7 december, 2016

Lindholmen Science Park är ett av naven i förvandlingen av Göteborg från industristad till kunskapsstad och fortsätter att stärka stadens konkurrenskraft. Utvecklingen drivs i nära samarbete med Älvstranden Utveckling.

Lindholmen Science Park (LSP) är en utvecklingsmiljö där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driver forsknings- och utvecklingsprojekt. Lindholmen Science Park fokuserar på områdena hållbara transporter, modern infrastruktur och samhällsnyttiga IT-tjänster samt utveckling, innovation och produktion av ny teknik och nya koncept inom media.

Älvstranden Utveckling har varit motorn bakom framväxten av Lindholmen Science Park sedan starten i slutet av 90-talet. Första delen av byggnaden stod klar 2004. Redan på 70-talet skapades ett forskningscentrum kopplat till varvsindustrin. I samband med varvskrisen adderades vidareutbildning och nyföretagande. Lindholmens gymnasieskolor byggdes och Chalmers etablerade sig.

På 90-talet fick flera stora företag nya ägare och man befarade att jobben skulle försvinna från Göteborg. Så föddes visionen om en kreativ forskningsmiljö och en plats för 10 000 ingenjörer och 200 företag, med en teknisk högskola som närmsta granne och med bra kommunikationer med centrum.

Idag är Lindholmen och Lindholmen Science Park känt i stora delar av världen. När Volvo Cars kinesiska ägare Geely söker ett nytt huvudkontor för Europa finns Lindholmen på listan. Här finns redan Geely-ägda CEVT (China Euro Vehicle Technology) som på kort tid vuxit från 150 till drygt 1 600 medarbare och därmed är en av Götebogs större privata arbetsgivare.

Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling samarbetar nu för att vidareutveckla Centrala Lindholmen. Syftet är att stärka Lindholmen Science Parks roll som ekonomisk utvecklingsmotor med internationell dragningskraft och att utveckla campusmiljön runt Chalmers så att den bjuder in till möten och väcker nyfikenhet på vetenskap och teknik.

På Lindholmen pågår byggnation av både bostäder och kontor i flera olika projekt samt planering för en linbana över älven. Här kommer också det cirka 240 meter höga Karlatornet att växa fram till år 2021.

Lindholmen Science Park ägs och drivs av Göteborgs Stad och Chalmers tillsammans med bland andra Ericsson, Volvo Group, Volvo Cars, Saab, Telenor Sverige och Business Region Göteborg. Göteborgs universitet och Trafikverket har tecknat samverkansavtal och bland finansiärerna finns Västra Götalandsregionen, Vinnova och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.