Byggrätter ges i öppen process

Byggrätter ges i öppen process

8 december, 2016

I maj bjöd Älvstranden Utveckling in byggbranschen till information om planerna för Skeppsbron. Syftet var att klargöra stadens ambitioner och skapa intresse för den kommande markanvisningen.

I Älvstadens markanvisningar formuleras förutsättningar och krav på de aktörer som är intresserade av byggrätter. Tanken är att tydliga mål och krav ska driva utvecklingen av hållbara lösningar och affärsmodeller som stödjer dessa lösningar.

Ambitionen är att Skeppsbron ska bli en förebild för modern hållbar stadsutveckling och bli en del av en levande innerstad där alla göteborgare oavsett bakgrund, kön och ålder känner tillhörighet och trygghet. Stor omsorg ska läggas på innehållet i bottenvåningarna, som ska ha ett varierat och delvis icke-kommersiellt utbud som lockar människor från hela Göteborg.

Markanvisningen för Skeppsbron öppnades av Göteborgs Stad vid årsskiftet 2016/17. Anvisningen omfattar en del av den beslutade detaljplanen. Resterande områden i detaljplanen anvisas senare.

Den aktuella markanvisningen presenterades för marknaden i maj vid ett första informationsmöte. Markanvisningen skulle annonseras månaden efter men blev försenad på grund av en diskussion mellan den allmännyttiga fastighetskoncernen Framtiden och Älvstranden Utveckling om innebörden i ett tidigare ingått intentionsavtal. Under väntetiden informerades löpande de aktörer som anmält intresse för att bygga på Skeppsbron om förseningen.

Överenskommelsen mellan Framtiden och Älvstranden Utveckling innebär att ett av Framtidens dotterbolag får en direktanvisning för hyresrätter och förskola i kvarteret Redaren.

De aktörer som svarar på markanvisningen och presenterar den bästa totallösningen tilldelas övriga byggrätter. Alla privata och offentliga aktörer som är involverade i utvecklingen av stadsdelen bildar ett konsortium och ingår i en gemensam projektorganisation under ledning av Älvstranden Utveckling.

De första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2021-2022. När allt står klart har stadsdelen 450 nya lägenheter och 30 000 kvm för kommersiella lokaler.