Rapporter 2015

Hållbarhet i siffror.

10 november, 2015

Hållbarhet går att mäta på olika sätt, även i siffror. Här finns Älvstrandens hållbarhetsarbete beskrivet i siffror, bland annat när det kommer till energiförbrukning och koldioxidutsläpp och hur det förändrats över tid. Här finns även en översikt över ålders- och könsfördelningen i Älvstranden Utveckling som företag. Olika aspekter av hållbarhet men de alla viktiga i det stora hela.

Läs mer

GRI- så gjorde vi vår hållbarhetsredovisning.

1 november, 2015

Vilka hållbarhetsaspekter påverkas av Älvstranden Utvecklings verksamhet - både ur vår egen och andras synvinkel?
En väsentlighetsanalys i enlighet med GRI G4 gav oss grunden till frågesvaret.

Läs mer