Översvämningsskydd i vattennära lägen.

Översvämningsskydd i vattennära lägen.

6 november, 2015

TRAD_symbol

Problematiken är komplex och handlar inte enbart om att hindra vatten från att komma över älvkanten. Det gäller också om att hantera vattnet som kan tryckas upp från älven via dagvattenledningar. Bygger man dessutom murar för att hålla borta älvvattnet är risken istället att det blir en ”badbalja” där vattnet inte kan rinna undan vid tillfällen av skyfall.

Älvstranden Utveckling arbetar ständigt med att hantera dessa klimatrisker tillsammans med kommunen. I avsnittet ”Frihamnens dagvattenstrategi” finns ett exempel. Idag finns inte någon tydlig lagstiftning om hur man på bästa sätt finansierar och fördelar kostnader för översvämningsskydd och Göteborg har heller ännu inte beslutat sig för om man ska bygga ett yttre översvämningsskydd i Göta älvs utlopp.

Under 2015 genomfördes en studie för att utreda hur högvattensskydd skulle kunna utformas lokalt. Med detta som bakgrund utvidgades avtalet mellan Älvstranden Utveckling och byggherrarna. En punkt lades helt enkelt till om att avsätta resurser för att vid behov kunna bygga lokalt översvämningsskydd för utsatta byggnader. Avtalet är nu påskrivet och en tydligare handlingsplan finns för att klara dess utmaningar. Om detta kommer att vara tillräckligt — och om det är det bästa sättet att finansiera och ta ansvar för dessa utmaningar — återstår att se. Men det är ett viktigt steg som förhoppningsvis ger följdeffekten att diskussionen om hur problemet ska lösas lyfts upp på agendan. Helt enkelt – hur bygger man attraktivt och vattennära men säkert?