Innovativa bostadslösningar för ökad mångfald.

Innovativa bostadslösningar för ökad mångfald.

9 november, 2015

 

PERSONER_symbolHUS_symbolAnledningen är självklar. Den politiska ambitionen med Älvstaden är en stad för alla – öppen för världen. Det innebär inte minst att skapa ett socialt blandat boende. Detta ska ske genom:

  • Olika upplåtelseformer
  • Etablerandet av en testarena för socialt blandat boende
  • Skapandet av levande stadsdelar med aktivitet och rörelse över dygnet

Pilotprojekt temporära studentlägenheter vid Lindholmspiren
Stadens bolag och nämnder har sedan några år tillbaka ett uppdrag att hitta mark för temporära studentbostäder. För Älvstranden Utvecklings del identifierades bland annat mark på Lindholmen. I samband med detta kontaktade företaget Urban Cribs Älvstranden Utveckling om ett samarbete. Urban Cribs hade en idé, som då var ny i Sverige, att bygga studentbostäder som liknar dem som finns i London och Amsterdam. Lägenheterna är 26 kvadratmeter stora och byggs i moduler, i ”containerformat”. Formatet gör att det är lätt att kunna flytta på modulerna som har en arrendetid på 15 år. Älvstranden Utveckling har under 2015 tecknat arrendeavtal och kommer ansvara för markarbeten. Urban Cribs har sökt bygglov för bostäderna. Byggstart sker under sommaren 2016 med inflyttning under hösten. Lägenheterna kommer finnas tillgängliga för studenterna via Boplats.

Temporära bostäder i Frihamnen
Våren 2015 fick bolaget i uppdrag att se över mark lämplig för temporära bostäder också för nyanlända och arbetskraft hos Göteborgs expanderande företag. Behovet förstärktes än mer när flyktingkrisen kom sommaren/hösten 2015. Det område som var störst och visade sig mest lämpligt att börja med var ett område som ligger i den sista etappen i utbyggnaden av Frihamnen. Eftersom Frihamnen ska fungera som testarena och vi ska bygga för social blandning, var mixen av olika grupper viktig. Lärdomar från Urban Cribs-projektet har använts vidare i utvecklingen av de temporära bostadslösningarna på Kvillepiren och i vattnet i Lundbyhamnen. Älvstranden Utveckling har använt sin kunskap och starka ambition för att driva denna process extra snabbt framåt. Byggnation startar hösten 2016 och målet för inflyttning är 2017. Även dessa bostäder kommer ha en arrendetid på 15 år.

Bostäderna i Frihamnen kommer att byggas som moduler både på mark och i vatten och de kommer fördelas till nyanlända, studenter och företag (en tredjedel till varje). Gång och cykelvägar ska anläggas för att förbinda båda sidor av vattnet med varandra. Området ligger nära Frihamnens permanenta första etapp, den nybyggda busshållplatsen och den befintliga mötesplatsen Jubileumsparken med odlingar, bastu och bad. Bostäderna ska knytas ihop med det befintliga genom fler aktiviteter och kommer att skapa kvalitet för Frihamnen som helhet. Med de flytande kvarteren blir visionen om en stad som möter vattnet, i och vid älven, en realitet och mångfalden av hyresgäster kommer bidra till ett socialt väl blandat boende.