En central badplats – för alla.

En central badplats – för alla.

8 november, 2015

PERSONER_symbolGILLAR_OLIKA_symbol

Med planeringsstart först vid årsskiftet lyckades ändå badet vara klart för öppning den 1 augusti. Badet består av en pool som ligger i älven, men som är fylld av vatten som renas genom ett biologiskt reningssystem.

Badet blir en testarena på flera olika plan:

Tekniken med att ha en pool i älven
Erfarenheterna från Jubileumsparken är att man ska kunna möjliggöra bad på sikt i hamnbassängen.

Meningsfull fritid
Älvstranden Utveckling har tillsammans med den ideella föreningen Passalen, som jobbar för en meningsfull fritid för alla, försett badplatsen med badvärdar. Arbetet skedde i form av en IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, som är en samarbetsform där föreningslivet kan samarbeta med kommunen för att uppnå gemensamma mål och önskningar. Med hjälp av Passalens närvaro i arbetet synliggjordes ett bredare spektrum av förslag och anpassningar som ska tas i beaktande när området planläggs.

Betoning av vattnets betydelse
Badet konkretiserar vattenrummet genom att det används och driftas. När detaljplanen för Frihamnen tas fram kommer behovet av badet att vara tydlig.

Jubileumsparkens processledare Jessica Segerlund vill samtidigt lyfta hur en negativ händelse kunde användas i dialogarbetet. Strax efter badets öppnande utsattes det för ett sabotage. Poolen hittades en morgon fylld med målarfärg och texten ”Stoppa gentrifieringen” var sprayad på entréskylten. Badet fick stängas för rening men texten fick stå kvar.

– Det kändes viktigt att låta diskussionerna som uppstod på grund av detta få ta plats, säger Jessica. Många och långa samtal blev det. Frågor som allas rätt att få plats i staden, segregationsproblematiken och vad gentrifiering betyder fick vridas och vändas på.

Det var inte bara badet som drog folk till vattnet i Frihamnen. En gratis seglarskola för barn och unga hade 8 800 personer under sommaren som lärde sig segla. Detta trots att vädret inte var det mest gynnsamma under största delen av sommaren. Även den allmänna bastun som ligger ute på en ponton i älven – och som öppnade tidigt 2015 — har lockat folk till Frihamnen.

Att folk faktiskt använder området innan det byggs nytt ger nya perspektiv på platsen och nya ingångar för hur den ska användas framöver menar Jessica Segerlund. Att området blir en del av människors vardag.

– Att man åker dit efter jobbet och badar, att barnen cyklar dit och är med på segelskolan, att man har en odlingslåda där man kan dolda sina egna kryddor och grönsaker. Allt detta är saker som gör att folk får en relation till platsen, kan uttrycka önskemål om vad som ska hända med den när man ser den konkret framför sig. Vilket också gör att fler kan tänka sig att flytta dit när bostäder börjar bli klara.