Bolagsledning – Ledningen om hållbarhetsarbetet.

Bolagsledning – Ledningen om hållbarhetsarbetet.

12 november, 2015

Att använda stadsbyggnadsprojekten som testarenor ger tydlig effekt på nya arbetssätt.

  • Vi prövar nya idéer och lösningar som inte har testats någonstans innan
  • Vi använder oss av nya metoder för dialog
  • Vi vågar markanvisa på nya sätt
  • Vi gör prototyper och utvärderar hur de kan skalas upp till permanenta lösningar

Exempelvis har idén om ett bad för alla mitt i Göteborg realiserats under året. Innovationsidéer blir på detta sätt till konkreta lösningar och erfarenheter från processen kan användas även i andra projekt.

Därmed blir arbetet med att realisera vision Älvstaden mer dynamiskt. Med visionen för ögonen anpassas arbetet och styrningen kontinuerligt – vi testar hela tiden nya vägar, angreppssätt och strategier för att bygga en hållbar stad.